Jdi na obsah Jdi na menu
 


Věra Flasarová: Vyrovnávání šancí je přirozený jev

29. 11. 2007

ObrazekŽeny v politice jsou velmi důležité, neboť mají jiný styl práce i myšlení než muži. Samy ale musí zvýšit tlak uvnitř politických stran. Vyrovnávání šancí ve společnosti je přirozený jev, tak jako tak k němu jednou dojde. To jsou výroky eurosposlankyně Věry Flasarové, která je zároveň členkou Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví.

Přinášíme odpovědi na otázky, které se vztahují k problematice rovných příležitosti a většího zapojování žen do politiky.

Zavedení kvót v politice

"Některé politické strany v zahraničí mají tyto kvóty nebo zipový systém. Otázka rovných příležitostí je hlavním tématem mé práce v EP i doma ... ženy v politice jsou velmi důležité, neboť mají trochu jiný styl práce i myšlení než muži. Je v tom - a tady se nechci mužů nijak dotknout - možná více věcnosti a u žen bývá i kratší cesta od slov k činům. Muži rádi diskutují. Mají to ostatně za celá desetiletí oněch rokování u táborového ohně ve zvyku. Pak je v mužském stylu dost adreanlinu a ke konfliktům je blíž, než když je politická scéna přece jenom zjemněna ženským elementem. Ženy si své postavení nepochybně získají. A to přirozenou cestou. V tom smyslu se ubírá vývoj. Zkušenosti například ze Skandinávie však ukazují, že tento vývoj je možné urychlit. Ženy v politice potřebují hodně sil a energie. A taky výdrž a nenechat se znechutit. Je to těžké, ale věřím, že se věci velmi brzy napraví.

Ženy v politice

"Sama mám zkušenosti s tím, jak bylo pro mě, jako ženu, obtížné prosadit se při kandidatuře do Evropského parlamentu ... v současném vedení KSČM je žena pouze jediná. Probojovat se na volitelná místa nebo dokonce do čela kandidátek je pro ženu v KSČM velmi obtížné ... nicméně, musím říci, a zkušenost z jiných zemí Evropy to potvrzuje, že ženy samy musí zvýšit svůj tlak uvnitř politických stran. Příkladem jsou pro mě delegace 2. kongresu Strany evropské levice ... které musely být složeny spravedlivým poměrem, polovina mužů, polovina žen. A totéž se uplatňuje i na kandidátkách levicových stran, například ve Francii, Německu, Švédsku a v jiných zemích. Takže, pokud je vůle, tak to jde. Ovšem musí být vůle, a jak říkám, ženy musí zvýšit svůj tlak uvnitř stran a musí se o svá práva zasadit. My ženy nejsme o nic horší než muži a můžeme politiku dokonce obohatit o jiné pohledy a také o styl."

Jsou u nás dodržovány rovné příležitosti?

"Letošní Rok rovných příležitostí pro všechny byl dobrou příležitostí se nad tím tématem více zamyslet. Bohužel se ukazuje, že stereotypy v přístupu k ženám, minoritám, některým věkovým kategoriím, ale i vůči jiným skupinám obyvatelstva, přetrvávají. Nejsem s tím stavem spokojená. Proto se snažím jak v EP, tak prostřednictvím médií nebo přímých jednání s kompetentními institucemi v ČR na různé formy diskriminace upozornit. Domnívám se, že vyrovnávání šancí ve společnosti je přirozený jev a že k tomu dříve či později dojde. Nicméně, příklady z některých zemí EU ukazují, že pokud je dobrá vůle, pak je možné věci urychlit. Příkladem nám zde mohou být především skandinávské země.

Výbor pro slaďování rodinného a pracovního života

"Výbor bude mít své opodstatnění tehdy, pokud se mu podaří prosadit do české legislativy zákony a opatření, která by mohla přispět ke slaďování rodinného a pracovního života."

Práce europoslankyně ve Výboru pro práva žen a rovné příležitosti

"Mým dosavadním největším úspěchem byla zpráva O diskriminaci mladých žen a dívek v přístupu ke vzdělání, kterou EP přijal letos v únoru. Byla jsem teprve 4. poslancem (z 24), který takovouto iniciativní zprávu vypracoval. Bohužel, česká média tuto skutečnost zcela ignorovala, a spíše se zaměřují na to, kolikrát ten který poslanec vystoupil na zasedání EP s minutovým příspěvkem. Přitom takováto činnost je v porovnání s přípravou zprávy v podstatě velmi jednoduchá. Vypracovala jsem několik opinií pro oba své výbory [poznámka: druhý je Výbor pro, jehož je europoslankyně také členkou].

Eurosposlankyně Věra Flasarová spolupracuje s ženskými organizacemi, jako je Gender Studies, Fórum 50 %, Český svaz žen nebo Levicové kluby žen. Je členkou Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu. 

zdroj: www.kscm.cz (text), www.flasarova.cz (foto)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář