Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český svaz mužů protestuje proti Džamile Stehlíkové. Ale co ty argumenty, pánové?

6. 10. 2007

Český svaz mužů vyzval premiéra Mirka Topolánka, aby odvolal ministryni Džamilu Stehlíkovou. A to proto, že do Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů nenominovala mezi zástupce a zástupkyně nestátních neziskových organizací právě toto sdružení. To je už poměrně známý fakt, který není potřeba dále rozebírat.

Okomentování si ale zaslouží projev viceprezidenta svazu Miroslava Salače, který přednesl v pořadu Martina Veselovského 20 minut (Český rozhlas 1 - Radiožurnál). Absence argumentů, neschopnost pohotově reagovat a předkládat smysluplná fakta, která by činnost svazu opodstatnila, a odhalila, proč zrovna toto sdružení by mělo být nominováno do Rady - tak lze ve stručnosti shrnout Salačovo vystoupení.

20 perných minut Miroslava Salače

Viceprezident svazu (aby také ne, muži si přece na tituly a funkce potrpí) příliš nezazářil. Nejenže vůbec nedokázal odpovědět na některé otázky položené moderátorem (viz úryvek níže), ale především nepředložil žádné konkrétní návrhy, čím by Český svaz mužů jednání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů obohatil. 

Za zmínku stojí především úvod pořadu:

moderátor: Jste přesvědčeni, že je potřeba bránit práva mužů?

Miroslav Salač: Jsme přesvědčeni, že není možné nečinně přihlížet tomu, aby se přijímaly nové zákony, které okrajují práva mužů.

moderátor: Jakým způsobem? Jsme tu oba muži, pojďme si to říct ... Která naše práva jsou okrajová?

Miroslav Salač: ticho … šustění papírů … Salač zřejmě usilovně hledá pádné argumenty … tady se například jedná o některá ustanovení kdy … pauza a dlouhé ticho …

moderátor: vstupuje do dlouhé pauzy … Tak jinak … vezmeme to jinak … co patří mezi práva mužů?

Miroslav Salač: marně čekáme na konkrétní odpověď, opět následuje dlouhé ticho ... rozumím ... Mezi, já bych to moc ... k tomu chtěl říct, že celá tahle ta situace ... následuje pauza ... nakonec se ale Salač chytá … začne totiž zeširoka, jak jinak … já bych to začal jako trošičku zeširoka ... 

Čím se Český svaz mužů vůbec zabývá?

Na rozdíl od Ligy otevřených mužů, jež byla do Rady nominována právě jako zástupce mužského hlasu, však Český svaz mužů nelze považovat za organizaci, jež by vyvíjela konkrétní činnost, která by do této problematiky (odstraňování nerovnosti a diskriminace mezi pohlavími) mohla něco smysluplného přinést. Doplňme, že hlavním úkolem Rady, jakožto poradního orgánu vlády, je předkládat doporučení a návrhy, které povedou k vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže.

Položme si nyní základní otázku: Čím konkrétně se Svaz muž zabývá? Na webových stránkách se dočteme, že "Český svaz mužů je sdružením, které hájí zájmy heterosexuálních mužů, pro které je biologicky přirozené žít se ženou, plodit potomstvo, zastávat roli otce a pečovat o rodinu". Příspěvek nám ale neříká nic o tom, jakým způsobem svaz chce zájmy těchto mužů hájit, respektive jakou činnost bude vyvíjet k tomu, aby bylo dosaženo rovnosti a tito muži nebyli diskriminováni.

Co smysluplného a hmatatelného tedy svaz pro "heterosexuální muže" dělá? Kromě publikování článků, které z velké části nejsou "původní" (tedy od členek a členů), nýbrž přebírány z jiných zdrojů, nelze zaznamenat žádnou hmatatelnou a aktivní činnost, jež by Český svaz mužů vyvíjel. Samozřejmostí je agresivní rétorika, která ostře kritizuje všechno, co vyprodukovaly ženy napojené na feminismus a gender, a koneckonců i ženské spolky obecně. Právě to byl hlavní důvod, proč Džamila Stehlíková upustila od záměru nominovat Český svaz mužů do Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Konkrétní činy na místo agresivní rétoriky

V porovnání s organizacemi, který byly do Rady nominovány (včetně Ligy otevřených mužů), tak Český svaz mužů nenabízí nic konkrétního, čím by jednání o rovných příležitostech (v rovině poradního orgánu vlády) mohl obohatit.

Pro srovnání si ve stručnosti uveďme, čím se čtyři ženské nevládní neziskové organizace, nominované do Rady pro rovné příležitosti žen a mužů, zabývají:

  • Rosa řeší problematiku domácího násilí, týraných a osamělých žen po rozvodu,
  • Gender Studies působí jako vzdělávací centrum, které různými nástroji prosazuje otázky rovnosti mužů a žen,
  • Otevřená společnost přispívá ke konsolidaci občanské společnosti jako celku, rovné příležitosti pro ženy a muže jsou jednou z činností této neziskové organizace,
  • Mateřská centra (náplň činnosti je patrná z názvu).

Kromě organizací Rosa a Liga otevřených mužů, u nichž lze předpokládat, že svou činnost vyvíjení především pro ženy (Rosa) a muže (Liga), jsou zbylé tři určeny pro zástupce a zástupkyně obou pohlaví.

Oblast činnosti a působnosti mají navíc přesně vymezeny, jejich představitelky a představitelé se v dané problematice orientují. Přitom je důležité znovu zopakovat, že v porovnání se Svazem mužů všech 5 organizací vyvíjí konkrétní, smysluplnou a hlavně prospěšnou činnost. Ať už poskytováním informací a poradenstvím, pořádáním akcí pro veřejnost, včetně vzdělávacích a školících seminářů, vydáváním informačních letáků, tiskových a publikačních materiálů či prezentací výsledků šetření a statistických dat ... což bezesporu vede k odstraňování nerovnosti a diskriminace mezi ženami a muži. 

Raději dále v duchu feministek, čarodějnic a opiček bonobo

Na závěr se tedy znovu ptám: Jaký je program Českého svazu mužů, který dle údajů organizace sdružuje více než 18 tisíc členů a členek (na ty jsou pánové zvláště pyšní)? Co konkrétního může Radě nabídnout?

Nechť si pánové (ale i některé dámy) ze Svazu mužů dál vyměňují komentáře pod články typu „Feministky, čarodějnice a opičky bonobo“ nebo "Feminismus se žen zastat na pravém místě neumí". Skutečná jednání o rovnosti ať raději přenechají těm, kteří k této problematice mají co říci (na základě praxe a aktivit) a hlavně – mohou toto téma obohatit. 

Zbývá už jen doplnit, že Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů má celkově 23 členek a členů, konkrétně je tvořena 12 ženami a 11 muži – z tohoto počtu jsou z nestátních neziskových organizací 4 ženy (Rosa, Gender Studies, Otevřená společnost, Mateřská centra) a 1 muž (Liga otevřených mužů). Podíl žen v Radě činí 52,17 procent, což je další fakt, který se Českému svazu mužů nezamlouvá.

Záznam rozhovoru s Miroslavem Salačem si můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu. Web ženy a média tento příspěvek vřele doporučuje!

Klára Zelenková

zdroj citací: "20 minut Martina Veselovského", 2.10.2007, Radiožurnál; www.svazmuzu.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář